Giỏ hàng

Tính sản lượng điện mặt trời và thông tin bức xạ theo tỉnh thành

Higg Solar cung cấp công cụ miễn phí giúp tính sản lượng điện mặt trời và thông tin bức xạ theo tỉnh thành Vietnam

Làm thế nào để tính sản lượng năng lượng mặt trời hàng năm của một hệ thống quang điện?

Ở đây bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tính toán sản lượng năng lượng hàng năm của một hệ năng lượng mặt trời quang điện.

Công thức phổ quát để ước tính lượng điện được tạo ra trong hệ thống quang điện là:

E = A * r * H * PR

E = Năng lượng (kWh)

A = Tổng diện tích tấm pin mặt trời (m2)

r = năng suất hoặc hiệu suất của tấm pin mặt trời (%)

H = Bức xạ mặt trời trung bình hàng năm

PR = Tỷ lệ hiệu suất, hệ số suy giảm (trong khoảng từ 0,5 đến 0,9, giá trị mặc định = 0,75)

r là sản lượng của tấm pin năng lượng mặt trời được tính theo tỷ lệ: năng lượng điện (tính bằng kW) của một tấm pin năng lượng mặt trời chia cho diện tích của một tấm pin.

Ví dụ: năng suất tấm pin mặt trời 250 Wp với diện tích 1,6 m2 là 15,6%.

Xin lưu ý rằng tỷ lệ danh nghĩa này được đưa ra cho các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): bức xạ = 1000 W / m2, nhiệt độ tế bào = 25 độ celcius, Tốc độ gió = 1 m / s, AM = 1,5.

Đơn vị công suất của tấm pin năng lượng mặt trời trong các điều kiện này được gọi là "Công suất cực đại" (Wp hoặc kWp = 1.000 Wp hoặc MWp = 1.000.000 Wp – Wp là Watt-peak)

H là bức xạ mặt trời trung bình hàng năm. Từ 200 kWh / m2.y (Na Uy) đến 2600 kWh / m2.y (Ả Rập Saudi). Bạn có thể tìm thấy giá trị bức xạ toàn cầu này ở các Cơ sở dữ liệu bức xạ mặt trời toàn cầu (phần mềm trả phí)

PR: PR (Tỷ lệ hiệu suất) là một giá trị rất quan trọng để đánh giá chất lượng lắp đặt quang điện bởi vì nó mang lại hiệu suất của việc cài đặt độc lập với hướng, độ nghiêng của bảng điều khiển. Nó bao gồm tất cả các tổn thất hay suy giảm.

Ví dụ về suy giảm chi tiết mang lại giá trị PR (phụ thuộc vào vị trí, công nghệ và kích thước của hệ thống):

  • Suy giảm do Inverter(6% to 15 %)
  • Suy giảm do Nhiệt độ (5% to 15%)
  • Suy giảm do cáp DC (1 to 3 %)
  • Suy giảm do cáp AC (1 to 3 %)
  • Suy giảm do đổ bóng 0 % - 40% (tùy vào vị trí)
  • Suy giảm do bức xạ Mặt Trời yếu 3% - 7%
  • Suy giảm do bụi... (2%)
  • Suy giảm khác

Xem thêm: Các tấm pin mặt trời nào hiệu quả nhất trên thị trường? Giải thích hiệu quả (năng suất, hiệu suất) tấm pin năng lượng mặt trời

Higg Solar cung cấp công cụ miễn phí giúp tính sản lượng điện mặt trời và thông tin bức xạ theo tỉnh thành Vietnam

Nhận ngay tại đây