Giỏ hàng

Tại sao năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo lại quan trọng?

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, và mở rộng tiếp cận năng lượng trong thập kỷ qua, thế giới vẫn chưa ở đúng tiến độ để đạt được các mục tiêu khí hậu quốc tế được thiết lập theo Thỏa thuận Paris, hoặc các mục tiêu quốc tế để phát triển bền vững.


Hành động khẩn cấp là cần thiết ngay bây giờ để thay đổi hệ thống năng lượng của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được các tiêu chí trong 7 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để tăng năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và tiếp cận năng lượng nếu chúng ta tiếp tục sử dụng con đường năng lượng hiện tại: nhiên liệu hóa thạch.

Tại sao năng lượng tái tạo lại quan trọng để đạt được các mục tiêu khí hậu?

Năng lượng tái tạo là trung tâm để đạt được các mục tiêu quốc tế này. Sử dụng năng lượng tái tạo (trái ngược với nhiên liệu hóa thạch) mang lại những lợi thế và cơ hội khác, từ môi trường đến kinh tế xã hội và chính trị.

Chống biến đổi khí hậu. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng dẫn đến một lượng khí thải nhà kính đáng kể góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Hầu hết các nguồn năng lượng tái tạo dẫn đến ít hoặc không phát thải, ngay cả khi xem xét toàn bộ vòng đời của các công nghệ.

Giảm ô nhiễm không khí và cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm ô nhiễm và khí thải. Sự gia tăng trên toàn thế giới về vận chuyển đường bộ dựa trên nhiên liệu hóa thạch, hoạt động công nghiệp và sản xuất điện (cũng như đốt rác thải ở nhiều thành phố) góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm không khí.

Ở nhiều nước đang phát triển, việc sử dụng than và củi để sưởi ấm và nấu ăn cũng góp phần làm cho chất lượng không khí trong nhà kém đi.

Mang lại lợi thế gia tăng. Năng lượng tái tạo có thể cung cấp chi phí thấp hơn và giá năng lượng ổn định. Ngoài ra còn có cơ hội phát triển ngành công nghiệp địa phương và tăng cơ hội việc làm.

Năng lượng tái tạo có thể mang lại độ tin cậy và khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng và cung cấp năng lượng, bao gồm khả năng phục hồi trước các tác động liên quan đến thời tiết của biến đổi khí hậu.

Ví dụ, sau khi cơn bão Irene và Sandy tấn công bờ biển phía đông Hoa Kỳ vào năm 2012, các địa điểm trong khu vực đô thị ở New York đã bắt đầu đầu tư vào năng lượng tái tạo để giúp ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong các cơn bão trong tương lai.

Cung cấp khả năng có được năng lượng nhanh chóng và ít chi phí. Ở nhiều nơi trên thế giới, năng lượng tái tạo đại diện cho nguồn chi phí thấp nhất của công nghệ sản xuất điện mới và chi phí tiếp tục giảm. Năng lượng mặt trời (Solar PV) đã trải qua sự sụt giảm chi phí nhanh nhất, vì giá mô-đun đã giảm hơn 90% kể từ năm 2010.

Theo Năng Lượng Tái Tạo Ngay Bây Giờ