Giỏ hàng

Thế Giới và Năng Lượng Mặt Trời

Dự án lưu trữ năng lượng tái tạo mới: 'cất điện' trong cần cẩu tháp cao rồi sử dụng lực hấp dẫn của chính Trái Đất để tạo điện
Thiết kế đảo ngược giúp tăng 22,3% hiệu suất pin mặt trời