Giỏ hàng

Thế Giới và Năng Lượng Mặt Trời

Phát minh mới: Pin mặt trời có thể tạo ra điện năng ngay cả khi trời nhiều mây hay mưa
Thiết kế đảo ngược giúp tăng 22,3% hiệu suất pin mặt trời