Giỏ hàng

Khánh Hòa: Hơn 7,5 tỷ chi trả cho người dân bán điện mặt trời

Đến cuối tháng 8/2019, lượng điện sản xuất dư từ các mô hình điện mặt trời áp mái phát lên lưới điện của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa đạt hơn 3,5 triệu kWh. Nếu nhân với đơn giá mua điện năm 2019 thì số tiền ngành điện phải chi trả cho việc mua điện mặt trời là hơn 7,5 tỷ đồng.

 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời của người dân – Ảnh Thành Huế

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 500 công trình điện mặt trời áp mái của các hộ dân, đơn vị đã kết nối với điện lưới của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa. Trong đó, tổng công suất hơn 21.000 kwp (kilo quat pic). Thông qua hệ thống đo đếm, sau khi sử dụng, lượng điện sản xuất dư từ các mô hình điện mặt trời phát lên lưới đạt hơn 3,5 triệu kWh. Nếu nhân với đơn giá mua điện năm 2019 là 2.134 đồng/kwh thì số tiền ngành điện phải chi trả cho việc mua điện mặt trời từ người dân là hơn 7,5 tỉ đồng. (Trước đó, năm 2018 giá mua điện là 2.086 đồng/kwh). Từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện sẽ được tính sự chênh lệch tỷ giá từng năm cụ thể.

Được biết, sản lượng điện phát ngược lên lưới sẽ được ghi nhận 3 tháng một lần và thanh toán cho người dân vào cuối năm. Sản lượng điện sản xuất từ mô hình điện mặt trời áp mái sẽ không cấn trừ với sản lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc giá.

Theo Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa