Giỏ hàng

Hơn 2,5 MWp điện mặt trời đấu nối vào lưới điện

Trong đó, PC Phú Yên có 11 công trình với tổng công suất 310 kWp được lắp đặt trên mái nhà điều hành của PC Phú Yên, các điện lực trực thuộc và tại các trạm biến áp 110 kV.

Còn lại là các tổ chức, cá nhân ngoài ngành điện đầu tư với 89 công trình có tổng công suất 2.196 kWp.

Các công trình này đã được PC Phú Yên kiểm tra, đấu nối lên lưới điện và ký hợp đồng mua bán điện. 

Theo Báo Thanh Niên